Çoklu Kişilik Bozukluğu Terapisi Narsistik Kişilik Bozukluğu Terapisi Borderline Kişilik Bozukluğu Terapisi Şizoidi Kişilik Bozukluğu Terapisi

Disosyatif Kimlik Bozukluğu / Çoklu Kişilik Bozukluğu

Disosyatif kimlik bozukluğu (Çoklu kişilik bozukluğu) film ve dizilerde görülen uçlaşmış görünümünün tam tersine oldukça hafif formlarda yaşanabilir. Kişi sanki bedeni ve zihni bir başkası tarafından kontrol ediliyormuş gibi hisseder, kişinin çocukluk yaşantısında ağır travmalar ve ihmaller mevcuttur. Kişi içinde farklı farklı kişilikleri varmış gibi davrandığı durumlar olur, yoğun içsesler ve zihin karmaşası, duygusal iniş-çıkışlar, öfke patlamaları mevcuttur, zekası ve becerileri yüksek olmasına rağmen yaşamında; meslek, ilişkiler, evlilik vb. gibi bir çok alanda stabilite sağlanamamıştır. Disosyatif kimlik bozukluğu yalnızca kendine özgü terapi yöntemi ile sağaltımı sağlanabilir. Farklı ekollerle uygulanan terapiler disosyatif kimlik bozukluğundan muzdarip bireylerin daha fazla dağılmalarına sebep olur. Disosyatif kimlik bozukluğu yalnızca kendine özgü terapi yöntemi ile sağaltımı sağlanabilir. Disosyatif kimlik bozukluğunun toplumda görülme sıklığı %3 olmakla birlikte disosyatif kimlik bozukluğunun özellikle hafif formları pek az uzman tarafından tanınan ve sağaltımı yapılan bir rahatsızlıktır. İyileşmesindeki en etkili yöntem psikoterapidir. Önümüzdeki yıllarda bu rahatsızlığı daha fazla uzmanın tanıyarak psikoterapi ile iyileşmesine aracılık edeceğini umuyoruz. Uzman Klinik Psikolog Özkan Yiğit disosyatif kimlik bozukluğundan muzdarip bireylere disosyatif kimlik bozukluğu için özel olarak tasarlanmış ve etkinliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış haritalandırma sistemi ile uygulanan Dkb psikoterapisi uygulaması yapmaktadır.

Borderline Kişilik Bozukluğu

Klinikte çoklu kişilik bozukluğunun hafif-orta düzey formu ve narsistik kişilik bozukluğu ile çok karıştırılır. Benzer semptomlar göstermekle birlikte, sevgi ve ilgi bağımlılığı, yoğun terk edilme kaygıları ve bu kaygılarla birlikte dramatik yoğun dürtüsel davranışlar (rastgele cinsel ilişki, alkol-madde kullanımı, kontrolsüz alışveriş davranışları) yaşanır. Disosyatif kimlik bozukluğu hastalarının büyük bir kısmı borderline özellikler gösterebilirler. Her iki problem içinde psikoterapi ile kalıcı iyileşme sağlanır. Borderline kişilik bozukluğunun iyileşmesinde 30 yıldır etkin olarak kullanılan ve klinik çalışmalarla etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış Aktarım odaklı psikoterapi Uzman Klinik Psikolog Özkan Yiğit tarafından uygulanmaktadır.

Borderline Kişilik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

-Aşağıdaki belirtilerden beşinin veya daha fazlasının olması gerekir. Genç erişkinlikte başlayan ve değişik koşullarda ortaya çıkan, kişilerarası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin-dürtüsel davranışların olduğu sürekli bir örüntüdür.

1.Gerçek ya da hayali bir terk edilmekten kaçınmak için çılgınca çabalar gösterirler,
2. Aynı kişiyi gözünde aşırı büyütme (göklere çıkarma) ve yerin dibine sokma gibi tutumlar ve bu uçlar arasında gidip gelen, gergin tutarsızlar kişilerarası ilişkilerin olması,
3. Kimlik karmaşası; Belirgin olarak ve sürekli bir biçimde tutarsız benlik algısı ya da kendilik duyumu,
4.Kendine zarar verme olasılığı yüksek en az iki alanda dürtüsel davranışlar. (Ör: Kontrolsüz para harcama, rastgele cinsellik, madde kötüye kullanımı, pervasızca araba kullanma, tıkınırcasına yemek yeme.)
5.Tekrarlayıcı intiharlarla ilgili davranışlar, intihar girişimleri, göz korkutmalar ya da kendine kıyım davranışı,
6. Duygudurumda belirgin bir tepkiselliğin olmasına bağlı affektif instabilite (Ör: yoğun epizodik disfori, irritabilite ya da genellikle birkaç saat süren, nadiren birkaç günden daha uzun süren anksiyete)
7.Kendini sürekli boşlukta hissetme,
8. Uygunsuz, yoğun öfke ya da öfkesini kontrol altında tutamama (Ör: Sık sık hiddetlenme, geçmek bilmeyen öfke, sık sık kavgalara karışma)
9. Stresle ilişkili gelip geçici paranoid düşünce ya da ağır disosiyatif semptomlar.

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Borderline kişilik bozuklukları alt kümesinde yer almakla birlikte görece daha stabil bir görünüm ve görece yüksek kariyere sahiptirler. Büyüklenmeci grandiyöz tavırları, belli bir kişi, aile, grup ya da kurumu aşırı derecede idealize etme yüceltme ve değersizleştirme (develüe etme) tutumları yüksektir. Çocuklukta çok aşırı ya da çok az sevgi alınmıştır, değersizlik hisleri yüksektir, sevgi alma ve verme kapasiteleri kısıtlı, yaşamda kırılganlıkları yüksektir, kırıldıkları zaman ciddi dağılma reaksiyonlarıyla birlikte saldırgan tutumlar veya tam zıttı kutuba savrularak depresif reaksiyonlar gösterebilirler, partner problemleri, panik bozukluk, depresyon şikayetleri ile kliniğe müracatları yaygın olmakla birlikte kısa bir toparlanma sonrası terapiyi bırakma eğilimleri yüksektir. Kararlılıkla terapiyi sürdürmeleri durumunda yaşamlarında ciddi değişimler gözlenir. Uzman Klinik Psikolog Özkan Yiğit Narsistik kişilik bozukluğu psikoterapisini etkili bir şekilde uygulamaktadır.

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, düşlerindeki veya davranışlarındaki üstünlük duygusu, beğenilme gereksinmesi ve empati yapamamanın sürekli olduğu bir örüntü:

1.Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır. (Ör: Başarılarını ve yeteneklerini abartır, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi bekler,

2.Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorar,

3. “Özel” ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da toplumsal durumu üstün kişilerin (ya da kurumların) kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır,

4. Çok beğenilmek ister,

5. Hak kazandığı duygusu vardır: Kendisinin özellikle kayırılacak olduğu bir tedavi biçiminin uygulanacağı beklentileri ya da bu beklentilerine göre uyum gösterme,

6. Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarları için kullanır: Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır,

7. Empati yapamaz: Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdir,

8. Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır,

9. Küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler.

Bilimsel Kaynak: DSM-IV- TR

 

Yasal Uyarı: Bu yazı ile birlikte bu web sayfasındaki yazılı metinlerin tamamı tıbbi teşhis bilgisi, tıbbi tedavi bilgisi veya tıbbi önerme içermez. Psikoterapiye kabul için psikiyatri hekim yönlendirmesi talep edilebilir.

Phone: 0850 474 03 80
Fax: 0850 474 03 80
Teşvikiye Mah. Sezai Selek Sokak No.14 Hersek Apartmanı Daire:5 (Amerikan Hastanesi Toplantı Salonu Girişi Karşısı) Şişli – Nişantaşı / İstanbul
Hemen Tıkla ! WhatsApp'tan Bilgi ve Fiyat Al :)
Hemen Tıkla ! WhatsApp'tan Bilgi ve Fiyat Al :) Örnek Resim

Arayın